Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Variable cognitiva

Definición:

Variable referida ao intelecto e á percepción; dentro deste grupo pódense incluír a intelixencia, a memoria ou a capacidade de análise que amosa un aprendiz. Estas variables inflúen de xeito directo como factores individuais na aprendizaxe da lingua. Distínguense das variables afectivas, entre as que se atopan a actitude, a motivación, a personalidade, etc., e que tamén poden ter influencia no proceso de aprendizaxe.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Hernández, M., Horrillo, P. & Picó, E. 1992. “Variables afectivas en la adquisición de la segunda lengua”, en Etxeberria, F. & Arzamendi, J. (eds.). Bilingüismo y adquisición de lenguas: Actas del IX Congreso Nacional de AESLA. San Sebastián: Universidad del País Vasco, pp. 305-314

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Variable cognitiva
Inglés: 
Cognitive variable
Francés: 
Variable cognitive
Alemán: 
Kognitive Variable
Italiano: 
Variabile conoscitiva
Portugués: 
Variável cognitiva
Ruso: 
Когнитивная переменная
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/variable-cognitiva, con data de acceso 20/07/2024).