Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Examinar

Definición:

Utilizar un exame, unha proba ou outros medios para formular un xuízo sobre os coñecementos, destrezas e competencia dunha persoa sobre unha área determinada. Na clase de lingua estranxeira o alumnado está constantemente comprobando e analizando distintas hipóteses sobre as formas lingüísticas da lingua e as súas funcións, e neste sentido está a examinar a súa competencia comunicativa. Tamén o profesor formula xuízos sobre o comportamento lingüístico do seu alumnado, unhas veces de modo informal e intuitivo, e outras de xeito máis controlado. Á hora de examinar convén facelo seguindo unha serie de criterios. Debe realizarse de forma:

  1. práctica: o exame debe ser fácil de aplicar e corrixir;
  2. fiable: o mesmo exame posto a unha persoa en dous momentos distintos pero próximos no tempo debería presentar os mesmos resultados; e
  3. válida: a proba debe medir realmente o que di medir.

A práctica de examinar interactúa con outros aspectos do ensino e a aprendizaxe de linguas. Entre outros, podemos mencionar os seguintes:

  1. o deseño de curso, xa que os obxectivos dun curso de estudos se deben reflectir nos contidos e formato do propio exame;
  2. a metodoloxía, posto que os distintos tipos de probas han de reflectir o enfoque e o método particular utilizado no curso;
  3. a análise de necesidades, ao facerse necesaria a existencia dunha estreita relación entre as situacións nas que se vai utilizar a lingua, o curso de ensino e a forma de examinar ao alumnado; e finalmente,
  4. a repercusión ou efecto do propio exame sobre a metodoloxía de ensino.
Entradas relacionadas: 

Teoría e práctica da utilización de exames e outros tipos de probas de avaliación.

Bibliografía: 

Baker, D. 1989. Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide. London: Edward Arnold.

Davies, A. 1990. Principles of Language Testing. Oxford: Blackwell.

Heaton, J. B. 1975. Writing English Language Tests. London: Longman.

Henning, G. 1987. A Guide to English Language Testing. Cambridge, Mass.: Newbury House.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Lado, R. 1972. Language Testing. The Construction and Use of Foreign Language Tests. London: Longman. 7th impression.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Examinar
Inglés: 
Testing
Francés: 
Évaluer
Alemán: 
Prüfen
Italiano: 
Esaminare
Polaco: 
Testowanie/Badanie
Portugués: 
Avaliação
Ruso: 
Тестирование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/examinar, con data de acceso 17/04/2024).