Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Enfoque

Definición:

Termo utilizado no ensino de linguas para referirse ás distintas teorías que estudan tanto a natureza da lingua (estruturalismo, funcionalismo, xenerativismo) como o proceso de aprendizaxe da mesma (condutismo, cognitivismo, etc.). Sobre estes dous aspectos fundaméntanse os distintos métodos de ensino, que logo se concretan nunha serie de procedementos ou técnicas utilizados na aula. De acordo con Richards e Rodgers (1986), tres son as visións xerais sobre a natureza da linguaxe que de xeito explícito ou implícito inflúen nos distintos enfoques e métodos:

  1. Unha visión estruturalista, máis tradicional, que defende que a lingua é un sistema estruturado de unidades lingüísticas con significado. A meta do ensino sería o dominio dos elementos de devandito sistema. Exemplo: o método audiolingüe.
  2. Unha visión funcionalista, desde a cal a linguaxe é considerada un vehículo para a expresión de funcións comunicativas e categorías nocionales. Exemplo: o enfoque comunicativo.
  3. Unha visión baseada na interacción, que considera que a lingua é un vehículo utilizado polas persoas para establecer e manter relacións sociais. Exemplo: a aprendizaxe da lingua en comunidade.

En canto ás teorías sobre a aprendizaxe de linguas, os distintos enfoques tratan de responder a dúas cuestións fundamentais:

  1. os procesos psicolingüísticos e cognitivos implicados na aprendizaxe da lingua; e
  2. as condicións para que os devanditos procesos se activen.

Deste xeito, mentres que algunhas teorías outorgan maior importancia ao proceso de aprendizaxe (formación de hábitos, indución, inferencia, comprobación de hipótese e xeneralización, etc.), para outras teorías o máis importante é a natureza do contexto físico e humano no que utiliza a lingua.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enfoque
Inglés: 
Approach
Francés: 
Approche
Alemán: 
Ansatz
Italiano: 
Approccio
Polaco: 
Podejście
Portugués: 
Abordagem
Ruso: 
Подход
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/enfoque, con data de acceso 24/07/2024).