Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Encerado dixital

Definición:

Un encerado dixital (ED) é un sistema tecnolóxico que permite reproducir sons e proxectar imaxes sobre unha pantalla para ser visualizados en grupo, o que resulta moi útil na docencia ao permitir integrar elementos multimedia na aula. O encerado dixital consta dun ordenador (é conveniente que estea conectado a Internet) e un videoproxector acoplado ao mesmo. Requírese así mesmo unha superficie de proxección (un encerado ou parede branca, ou unha pantalla de proxección). A interacción coas imaxes proxectadas lévase a cabo a través dos periféricos do ordenador (por exemplo, o rato ou o teclado). Pola súa parte, un encerado dixital interactivo (EDI, en inglés Interactive Whiteboard ou IWB) incorpora, ademáis do ordenador e o videoproxecor, un dispositivo de control de punteiro (un lapis-punteiro), que permite interactuar directamente sobre a superficie de proxección. Se se trata dun EDI táctil é posible interactuar tamén cos dedos.

Os encerados dixitais ofrecen moitas posibilidades para o ensino de linguas, ao permitir integrar imaxe, son e texto, e favorecer a aprendizaxe interactiva. O seu emprego pode contribuír a mellorar a comprensión e produción oral do alumnado, así como incrementar a súa motivación e participación na aula. Nos últimos anos moitos libros de texto dirixidos aos estudantes de linguas incorporan materiais especialmente concebidos para o uso do encerado dixital.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cutrim Schmid, E. & Whyte, S. (eds.) 2014. Teaching Languages with Technology. Communicative Approaches to Interactive Whiteboard Use. London: Bloomsbury Academic.

Durán, A. & Cruz, M. 2011. “The Interactive Whiteboard and Foreign Language Learning: A Case Study.” Porta Linguarum 15: 211-231.

Molina-Oltra, M. & Sampietro, A. 2015. “Propuestas didácticas para el uso de Internet y la pizarra digital en contextos de educación bilingüe.” Digital Education Review 28: 1-18.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pizarra digital
Inglés: 
Digital board / smart board
Ruso: 
Цифровая доска / смарт-борд
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/encerado-dixital, con data de acceso 21/06/2024).