Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Empatía

Definición:

Capacidade para imaxinar e compartir os pensamentos, sentimentos e puntos de vista doutra persoa. Na aprendizaxe de segundas linguas aplícase á capacidade do aprendiz para identificarse co comportamento lingüístico dos falantes da segunda lingua, xa que se considera que a empatía está relacionada coa actitude que mostramos cara a unha persoa ou cara a un grupo de diferente lingua e cultura. Canto maior é a capacidade de identificación coa cultura e os falantes da segunda lingua, maior é o grao de éxito que se pode lograr na aprendizaxe. O concepto de aproximación e identificación con outra cultura pode remontarse aos estudos de Benedict (1934) sobre modelos culturais. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Benedict, R. 1934. Patterns of Culture. New York: Houghton Mifflin.

Brown, H. D. 1980. "The Optimal Distance Model of Second Language Acquisition". TESOL Quarterly 14: 157-64.

Eisenberg, N. & Streyer, J. 1987. Empathy and its Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Gardner, R. C. & Lambert, W. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Empatía
Inglés: 
Empathy
Francés: 
Empathie
Alemán: 
Empathie
Italiano: 
Empatia
Polaco: 
Empatia
Portugués: 
Empatia
Ruso: 
Эмпатия
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/empatia, con data de acceso 16/06/2024).