Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

ELT

Definición:

Abreviatura inglesa de English Language Teaching, é dicir, “Ensino da lingua inglesa”. Utilízase en Gran Bretaña para referirse ao ensino do inglés como segunda lingua ou a aqueles alumnos cuxa primeira lingua ou lingua materna non é o inglés. Comezou empregándose como termo xenérico para referirse tanto ao ensino do inglés como segunda lingua (English as a second language ou ESL/TESL) como ao ensino do inglés como lingua estranxeira, pero a necesidade de diferenciar estes dous tipos de ensino motivou a aparición do termo “Inglés como lingua estranxeira” (EFL/TEFL). En Estados Unidos coñécese como TESOL. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Harrison, B. 1973. English as a Second and Foreign Language. London: Edward Arnold.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Saville Troike, M. 1976. Foundations for Teaching English as a Second Language: Theory and Method for Multicultural Education. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Strevens, P. 1980. Teaching English as an International Language: From Practice to Principle. Oxford: Pergamon Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
ELI (Enseñanza de la Lengua Inglesa)
Inglés: 
ELT (English Language Teaching)
Ruso: 
Преподавание английского языка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/elt, con data de acceso 24/05/2024).