Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

TESOL

Definición:

Acrónimo do inglés equivalente a Teaching of English to Speakers of Other Languages, é dicir “Ensino do inglés a falantes doutras linguas”. Nos Estados Unidos emprégase para facer referencia ao ensino do inglés como segunda lingua ou lingua estranxeira a alumnos que non teñen o inglés como primeira lingua. Polo xeral, estes estudantes pertencen a comunidades de inmigrantes ou a minorías lingüísticas autóctonas. Cada institución docente encárgase de asignar a estes alumnos a programas de TESOL para que acaden o nivel de competencia en lingua inglesa necesario para levar a cabo un programa de estudos normal. O termo empregado no Reino Unido para designar este tipo de programas de ensino do inglés é ELT (acrónimo de English Language Teaching: “Ensino do inglés”).

Bibliografía: 

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Saville Troike, M. 1976. Foundations for Teaching English as a Second Language: Theory and Method for Multicultural Education. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza del inglés a hablantes de otras lenguas
Inglés: 
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
Ruso: 
Преподавание английского языка носителям других языков (TESOL)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/tesol, con data de acceso 21/06/2024).