Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pragmática intercultural

Definición:

Tamén pragmática contrastiva.

Nova perspectiva desenvolvida no seo da pragmática ao longo das dúas últimas décadas. Partindo dos temas de interese para esta disciplina (a expresión da cortesía, os actos de fala, as estratexias de comunicación, a presuposición, etc.), centra a súa atención nas diferenzas nos modos de conversar e facer cousas coa linguaxe propios de distintos ámbitos culturais, e nos problemas de interpretación aos que poden dar lugar estas diferenzas na comunicación intercultural.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hernández Sacristán, C. 1999. Culturas y acción comunicativa: Introducción a la pragmática intercultural. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Wierzbicka, A. 1991. Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pragmática intercultural
Inglés: 
Cross-Cultural pragmatics
Francés: 
Pragmatique interculturelle
Alemán: 
Interkulturelle Pragmatik
Italiano: 
Pragmatica interculturale
Polaco: 
Pragmatyka międzykulturowa
Portugués: 
Pragmática transcultural
Ruso: 
Межкультурная прагматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pragmatica-intercultural, con data de acceso 20/04/2024).