Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pre-exame

Definición:

Proba que se presenta primeiro a un grupo de estudantes de características similares ao grupo de alumnos que se quere avaliar. O obxecto do pre-exame é detectar coa suficiente antelación os problemas que poderían xurdir da aplicación do exame, e que están relacionados coa súa fiabilidade, a análise de preguntas, a súa validez, etc. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pre-examen
Inglés: 
Pre-test
Francés: 
Pré-examen
Alemán: 
Vortest
Italiano: 
Pre-esame
Polaco: 
Egzamin wstępny
Portugués: 
Pré-teste
Ruso: 
Предварительный экзамен
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pre-exame, con data de acceso 13/06/2024).