Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Retórica contrastiva

Definición:

Área de estudo dentro da lingüística aplicada, desenvolvida sobre todo en Estados Unidos desde finais da década dos 60 do século pasado, que se ocupa dos procesos e problemas que implica a escritura nunha segunda lingua. Partindo dunha concepción da linguaxe, e da comunicación escrita en particular, como fenómeno cultural, a retórica contrastiva entende que cada lingua posúe convencións estilísticas particulares e modos propios de estruturar o discurso. A análise comparativa das pautas retóricas características de distintas culturas e xéneros textuais permite unha maior comprensión da interferencia da primeira lingua no proceso de escritura nunha segunda lingua. Trátase, polo tanto, dunha área de extraordinaria relevancia en ámbitos como a tradución ou no ensino de linguas. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Connor, U. 1996. Contrastive Rhetoric. Cross-Cultural Aspects of Second-Language Writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Fernández Polo, J. 1999. Retórica contrastiva. Santiago: Universidade de Santiago.

Grabe, W. & Kaplan, R. B. 1996. Theory and Practice of Writing. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Retórica contrastiva
Inglés: 
Contrastive rhetoric
Francés: 
Rhétorique contrastive
Alemán: 
Kontrastive Rhetorik
Italiano: 
Retorica contrastiva
Portugués: 
Retórica contrastiva
Ruso: 
Контрастивная риторика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/retorica-contrastiva, con data de acceso 27/05/2024).