Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Novos ingleses

Definición:

Variedades do inglés empregadas en nacións nas que, debido ao seu pasado colonial, este idioma non é a lingua materna da maioría da poboación aínda que posúe status de lingua oficial e é, xa que logo, ensinado nas escolas e amplamente utilizado na administración, os medios de comunicación, a creación literaria, etc. O contacto coas linguas autóctonas propias de cada lugar e a necesaria adaptación a contextos socioculturais novos dá lugar a que estas variedades de inglés adquiran características peculiares nos niveis da fonoloxía, a gramática, o léxico ou a pragmática de modo que, co tempo, terminan por cristalizar estándares locais con ampla aceptación entre os seus usuarios. Exemplos de novos ingleses son os empregados en países como a India, Nixeria ou Singapura.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Crystal, D. 1997. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Kachru, B. B. 1986. The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of Non-Native Englishes. Oxford: Pergamon Institute of English.

Platt, J. T., Weber, H. & Ho, M. L. 1984. The New Englishes. London: Routledge and Kegan Paul.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Nuevos ingleses
Inglés: 
New Englishes
Portugués: 
Novos ingleses
Ruso: 
Вариантология английского языка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/novos-ingleses, con data de acceso 21/05/2024).