Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Extraverxencia

Definición:

Dentro da teoría da acomodación, que ten en conta as actitudes dos falantes cara aos seus interlocutores, os falantes poden recorrer á converxencia ou á diverxencia. A primeira consiste na adaptación á fala do interlocutor. A diverxencia é o proceso contrario, é dicir, o afastamento da fala do interlocutor. A extraverxencia refírese a aqueles casos de variación lingüística que non son explicables como efecto de ningún destes dous procesos. Exemplos disto poderían ser a variación sistemática en función do contexto lingüístico ou as pautas de variación características da interlinguaxe, que son xeradas polo propio proceso de adquisición ou pola utilización de estratexias de comunicación. ⇒ estratexia de comunicación.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Extravergencia
Inglés: 
Extravergence
Francés: 
Extravergence
Alemán: 
Extravergenz
Italiano: 
Extravergenza
Portugués: 
Extravergência
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/extraverxencia, con data de acceso 04/08/2021).