Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Acomodación

Definición:

Proceso mediante o cal un individuo adapta a súa forma de falar á do seu interlocutor nunha interacción comunicativa concreta. As decisións que toma o falante para este fin poden afectar aos distintos niveis da estrutura lingüística (pronuncia, léxico, estruturas sintácticas, etc.) ou incluso, en situacións plurilingües, á propia elección da lingua empregada. Segundo se o resultado reforza as semellanzas ou incrementa as diferenzas con respecto ao interlocutor, fálase de acomodación converxente ou de acomodación diverxente, respectivamente. A interación na que o profesor dunha segunda lingua opta por empregar palabras e estruturas sintácticas sinxelas para dirixirse a unha clase de alumnos de nivel elemental é un exemplo de acomodación converxente.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Giles, H. & Powesland, P. F. 1975. Speech Style and Social Evaluation. Nueva York: Academic Press.

Giles, H., Coupland, J. & Coupland, N. 1991. Contexts of Accommodation: Developments in Applied Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Zuengler, J. 1991. “Accomodation in Native-Nonnative Interactions: Going beyond the ‘What’ to the ‘Why’ in Second-Language Research”, en Giles, H., Coupland, J. y Coupland, N. (eds.), 1991, pp. 223-244.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Acomodación
Inglés: 
Accommodation
Francés: 
Accommodation
Alemán: 
Akkomodation
Italiano: 
Accomodamento
Polaco: 
Przystosowanie/Dostosowanie
Portugués: 
Acomodação
Ruso: 
Размещение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/acomodacion, con data de acceso 27/05/2024).