Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Acento estranxeiro

Definición:

Conxunto de trazos característicos da pronuncia non nativa que xeralmente son resultado da interferencia da lingua materna. O grao en que estes trazos se manifestan na pronuncia da segunda lingua dun falante adoita estar relacionado coa idade á que esta se aprendeu; así, por exemplo, os galegofalantes que aprenden inglés como segunda lingua unha vez traspasado o período crítico entre os 9 e os 14 anos raramente poden reproducir con total exactitude a aspiración das oclusivas xordas iniciais característica das variedades estándar de inglés, as vogais nasalizadas do francés ou a fricativa palatal xorda  do alemán (por exemplo, no pronome ich) e tenden a substituír estes sons por outros similares propios do galego. A idade de adquisición non é, con todo, o único factor. Outros, como o acceso a un modelo nativo auténtico (a miúdo os profesores de lingua estranxeira non son falantes nativos), e, sobre todo, a motivación para adoptalo desempeñan un papel importante.

Para as comunidades de inmigrantes dunha mesma procedencia que se foron establecendo en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemaña ou Francia, o acento estranxeiro pode converterse nun trazo que contribúe a manter a cohesión do grupo, polo menos para a primeira xeración.

Bibliografía: 

Appel, R. & Muysken, P. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold.

Gass, S. y Selinker, L. 2001. Second Language Acquistion: An Introductory Course. Hillsdale, H. J.; Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Acento extranjero
Inglés: 
Foreign accent
Francés: 
Accent étranger
Alemán: 
Ausländischer Akzent
Italiano: 
Accento straniero
Polaco: 
Obcy akcent/Akcent cudzoziemski
Portugués: 
Sotaque estrangeiro
Ruso: 
Иностранный акцент
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/acento-estranxeiro, con data de acceso 22/05/2024).