Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Titoría de escritura

Definición:

Nunha titoría de escritura, o docente e o discente ou grupo de discentes intercambian ideas sobre o tema e o xeito de elaborar unha composición escrita. Unha vez que o estudante escribe o primeiro borrador da súa composición reúnese de novo co profesor. Neste encontro o docente pode facerlle preguntas como as que se recollen a continuación a modo de exemplo:

Que aprendiches deste traballo escrito? Por que dis isto e non isto outro? Que pensas incorporar na próxima versión? Sorprendeuche algo no primeiro borrador? Onde te leva esta redacción? Que é o que che gusta máis deste traballo? Tes algunha dúbida?

A titoría de escritura é unha técnica moi común empregada en aquelas aproximacións ao ensino da expresión escrita que lle dan máis importancia á escritura como proceso que como produto. Despois dun período de tempo traballando nesta liña, o estudante tórnase máis autónomo e consegue personalizar o seu método de redacción, ademais de aumentar o seu optimismo con respecto ao que escribe. O alumnado toma decisións perante o seu propio traballo, de tal xeito que as versións que escriben son cada vez de maior calidade. A miúdo autocorríxense sen precisar demasiadas pautas do profesor. Un dos maiores inconvenientes desta técnica radica no tempo necesario para a súa posta en práctica, razón pola que non resulta idónea para grupos numerosos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Anderson, C. 2000. How's it going?: A practical guide to conferring with student writers. Portsmouth, NH: Heinemann.

Blanch Gelabert, S., Corcelles Seuba, M., Durán Gisbert, D., Dekhinet, R. & Topping, K. 2014. "La escritura y corrección de textos a través de tutoría entre iguales recíproca y virtual para la mejora en inglés y español". Revista de Educación 363: 309-333.

Doff, A. 1988. Teach English: A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Graham, S., MacArthur, C. A. & Fitzgerald, J. (eds.) 2007. Best practices in writing instruction. New York: Guilford Press.

White, R. & Arndt, V. 1991. Process Writing. London: Longman.

White, R. 1987. Writing. Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tutoría de escritura
Inglés: 
Writing conference
Francés: 
Tutorat d'écriture
Alemán: 
Schreibberatung
Italiano: 
Discussione sulla composizione
Portugués: 
Ateliê de escrita
Ruso: 
Писательская конференция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/titoria-escritura, con data de acceso 18/04/2024).