Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Táboa de substitución

Definición:

Táboa que presenta unha mostra dos diversos elementos que poden aparecer nas distintas posicións dentro dunha cláusula ou oración, segundo a categoría gramatical á que pertenzan (substantivo, adxectivo, verbo, etc.) e a función que desempeñen dentro da devandita estrutura superior. No ensino de linguas emprégase esta técnica na fase de práctica controlada para que o alumno fixe as estruturas e o vocabulario da lingua estranxeira, producindo cláusulas ou oracións diferentes por medio da combinación dos distintos elementos que aparecen na táboa. Deste xeito, o alumno tamén se vai familiarizando coa división de toda estrutura lingüística en diversos compoñentes interrelacionados que desempeñan funcións concretas dentro dese todo e que, á súa vez, aparecen representados por formas lingüísticas que pertencen a clases gramaticais diferentes. Os exercicios que empregan táboas de substitución son en realidade un tipo especial de exercicio de repetición. A continuación figura un exemplo dunha táboa de substitución en italiano:

La chiesa

Il museo

La profumeria

Il supermercat o

La libreria

è

vicino

dietro

davanti

al cinema

al mercato

all’hotel

al parco

alla stazione

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alburquerque, R., González Bueno, L., Lindström, K., Marín, J., Martín Laborda, P. & Palencia, R. 1991. En el aula de inglés: Metodología práctica para la enseñanza de jóvenes principiantes. Harlow: Longman. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tabla de sustitución
Inglés: 
Substitution table
Francés: 
Table de substitution
Alemán: 
Satzschalttafel
Italiano: 
Tabella di sostituzione
Portugués: 
Tabela de substituição
Ruso: 
Таблица замещения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/taboa-substitucion, con data de acceso 13/07/2024).