Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Táboa de continxencia

Definición:

Táboa de datos que consiste nunha serie de caixas ou celas nas que se distribúen as frecuencias correspondentes a dúas ou máis variables, normalmente de tipo nominal ou ordinal. Por exemplo, se queremos representar a relación existente entre o sexo de 300 estudantes (M-masculino, F-feminino) e o feito de que escollan ou non unha L2, a devandita relación poderíase expresar nunha táboa de continxencia na que as frecuencias (é dicir, o número de casos rexistrados de cada combinación) se colocarían nas celas, e as cifras totais nas marxes, do seguinte xeito:


Sexo

M

F

Total

Elección

de L2

60

115

175

NON

90

35

125

Total

150

150

300

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Johnson, K. 2008. Quantitave Methods in Linguistics. Malden MA and Oxford: Blackwell.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tabla de contingencia
Inglés: 
Contingency table
Francés: 
Table de contingence
Alemán: 
Kontingenz-Tabelle
Italiano: 
Tavola di contingenza
Portugués: 
Tabela de contingência
Ruso: 
Таблица сопряженности
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/taboa-continxencia, con data de acceso 23/02/2024).