Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Sociolingüística aplicada

Definición:

Área de investigación que explota a relevancia das teorías e conceptos desenvolvidos pola sociolingüística para a solución de problemas prácticos. Así, por exemplo, os modelos que incorporan a variación como fenómeno sistemático e inherente ás linguas permiten entender mellor certos aspectos dos procesos de adquisición da linguaxe e son, polo tanto, aplicables ao ensino de linguas. Os avances da psicoloxía social no eido das actitudes lingüísticas son tamén de grande interese no ámbito educativo para o estudo das actitudes do profesor fronte ás variedades lingüísticas faladas polo seu alumnado e, en particular, fronte ao emprego na escola de variedades diferentes da estándar. Outras tarefas abordadas desde a perspectiva da sociolingüística aplicada abranguen desde a erradicación de prácticas lingüísticas sexistas ata a identificación de voces nos procesos xudiciais ou a solución de conflitos derivados de situacións de plurilingüismo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Boxer, D. 2002. Applying Sociolinguistics. IMPACT: Studies in Language and Society. Amsterdam: John Benjamins

Trudgill, P. (ed.). 1984. Applied Sociolinguistics. London: Academic Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Sociolingüística aplicada
Inglés: 
Applied sociolinguistics
Francés: 
Sociolinguistique appliquée
Alemán: 
Angewandte Soziolinguistik
Italiano: 
Sociolinguistica applicata
Portugués: 
Sociolinguística aplicada
Ruso: 
Прикладная социолингвистика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/sociolinguistica-aplicada, con data de acceso 18/04/2024).