Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Socioloxía da linguaxe

Definición:

Estudo da interrelación entre as variedades lingüísticas e a estrutura social. Os que separan esta disciplina doutra que denominan sociolingüística, o obxecto da cal descríbese en termos similares, adoitan entender a diferenza entre ambas as dúas como unha cuestión de énfase, xa que mentres a sociolingüística pretende avanzar no coñecemento da estrutura das linguas desde unha perspectiva social, a socioloxía da linguaxe aspira máis ben a coñecer mellor a organización social dos procesos lingüísticos e os problemas sociais que xorden no ensino de primeiras e segundas linguas, como pode observarse nos estudos de Joshua Fishman. Entre os temas que trata cómpre destacar o bilingüismo, a diglosia, a elección de código en comunidades plurilingües e a morte dunha lingua.

Bibliografía: 

Fishman, J. A. 1972. Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton.

López Morales, H. 1993. Sociolingüística. Madrid: Gredos. 2ª edición.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Sociología del lenguaje
Inglés: 
Sociology of language
Francés: 
Sociologie du langage
Alemán: 
Sprachsoziologie
Italiano: 
Sociologia del linguaggio
Portugués: 
Sociologia da linguagem
Ruso: 
Социология языка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/socioloxia-linguaxe, con data de acceso 24/05/2024).