Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Potenciación da conciencia

Definición:

Aproximación ao ensino da gramática que busca fomentar no discente os procesos cognitivos que lle permitan:

  1. establecer hipóteses sobre o funcionamento do novo sistema lingüístico;
  2. ser consciente da distancia existente entre a súa interlinguaxe e o aducto que recibe;
  3. reflexionar sobre deficiencias na súa interlinguaxe a partir dun traballo consciente e analítico sobre a gramática.

Postúlase que unha vez que a conciencia sobre un trazo da lingua é activada, os estudantes continúan sendo conscientes dese trazo e non o deixan pasar por alto cando o encontran, máis tarde, no aducto lingüístico. Considérase, xa que logo, que seguir esta secuencia de eventos facilita a adquisición da lingua.

Trátase de potenciar a conciencia do estudante sobre os elementos lingüísticos problemáticos da L2 mediante tarefas comunicativas. Os estudantes han de descubrir por si mesmos as regras gramaticais antes de aplicar as súas conclusións na produción lingüística. Trátase dun achegamento indutivo á aprendizaxe da segunda lingua, menos favorecido que o dedutivo na maioría dos enfoques de ensino. Neste sentido, a potenciación da conciencia lingüística oponse ás correntes tradicionais, nas que o que se pretende é transmitir modelos e hábitos gramaticais correctos de forma directa e explícita. Tamén se opón ás versións máis radicais do enfoque comunicativo, por conceder escasa atención ao ensino das formas lingüísticas. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fotos, S. S. 1993. “Consciousness Raising and Noticing through Focus of Form: Grammar Task Performance versus Formal Instruction”. Applied Linguistics 14/4: 126-141.

Fotos, S. S. 1994. “Integrating Grammar Instruction and Communicative Language Use through Grammar Consciousness-Raising Tasks.” TESOL Quarterly 28/2: 323-351.

Rutherford, M. 1987. Second Language Grammar and Teaching. Harlow: Longman.

Rutherford, M. & Sharwood Smith, M. (eds.) 1988. Grammar and Second Language Learning. New York: Newbury House.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Potenciación de la conciencia
Inglés: 
Raising language awareness
Francés: 
Conscience grammaticale
Alemán: 
Bewusstmachung der Grammatik
Italiano: 
Consapevolezza grammaticale
Polaco: 
Podnoszenie świadomości językowej
Portugués: 
Promoção da consciência linguística
Ruso: 
Повышение языковой осведомленности
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/potenciacion-conciencia, con data de acceso 22/05/2024).