Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Fala materna

Definición:

No ámbito da adquisición da L1, trátase dunha variedade de lingua utilizada polos pais ao dirixirse aos seus fillos pequenos. Este fenómeno tamén axudou a ilustrar, e ata a caracterizar, determinados aspectos e teorías na aprendizaxe da L2, sobre todo aqueles relativos á natureza da interacción e do aducto ou información lingüística á que está exposto un estudante. Crese que na interacción entre profesor e alumno, así como entre un falante nativo e outro non nativo existen trazos que son característicos da fala materna. Seguindo a Ellis (1985c, 1994), podemos resumir como segue os achados máis relevantes da investigación levada a cabo neste campo:

  1. A fala materna caracterízase por estar ben conformada, detectándose moi poucas formas non gramaticais; con todo, identifícanse un certo número de axustes formais: oracións curtas e sinxelas con escasa presenza de construcións coordinadas e subordinadas, e uso de preguntas cuxa resposta xa é coñecida de antemán polo propio falante.
  2. Tres son as funcións principais deste tipo de linguaxe: función de socialización, instrumento para favorecer a comunicación, e medio de ensino da propia L1.
  3. Os axustes ou modificacións introducidos polos pais ao dirixirse aos seus fillos veñen determinados polo nivel de percepción que eles teñen do grao de comprensión que manifestan os seus fillos.
  4. En canto aos efectos desta variedade de lingua, a investigación realizada demostra que o contexto lingüístico non produce ningunha variación na ruta de adquisición dos nenos, é dicir, non se detectan cambios importantes nas distintas etapas polas que van pasando na súa aprendizaxe da L1; pola contra, parece totalmente comprobado que a fala materna se ve reflectida no grao de rapidez coa que os nenos aprenden a lingua.
  5. Resulta totalmente necesario que se produza unha conexión directa entre a forma visual e a modalidade oral para que teña lugar a aprendizaxe; noutras palabras, os nenos teñen que ser capaces de asociar o que oen co que ven para que haxa adquisición. A fala materna caracterízase por estar acompañada dunha información referencial evidente para o neno, que lle permite asociar o percibido coa forma lingüística correspondente.
Bibliografía: 

Ellis, R. 1991. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Snow, C. & Ferguson, C. (eds.) 1977. Talking to Children. Cambridge: Cambridge University Press.

Wells, G. 1981. Learning through Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Habla materna
Inglés: 
Child-directed speech / Motherese
Francés: 
Discours maternel
Alemán: 
Babysprache
Italiano: 
Maternese
Portugués: 
Maternalês
Ruso: 
Материнский язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/fala-materna, con data de acceso 21/05/2024).