Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Revisión entre iguais

Definición:

Tamén corrección entre iguais.

Dentro do ensino da expresión escrita centrada no proceso, a revisión e corrección dos textos escritos polos propios alumnos adquire gran importancia. O estudante aprende a escribir tendo en conta un posible lector e respondendo ao mesmo tempo ás súas preguntas e opinións. A práctica desta actividade de forma sistemática e ordenada mellora a produción escrita do alumnado.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cassany, D. 1995. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

Mawlawi Diab, N. 2010. "Effect of peer- versus self-editing on students' revision of language errors in revised drafts". System 38/1:85-95

White, R. & Arndt, V. 1991. Process Writing. London: Longman.

White, R. 1987. Writing. Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Revisión entre iguales
Inglés: 
Peer editing
Francés: 
Correction faite par le camarade
Alemán: 
Textredaktion in Partnerarbeit
Italiano: 
Revisione tra compagni
Portugués: 
Revisão interpares
Ruso: 
Перекрестное редактирование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/revision-iguais, con data de acceso 24/05/2024).