Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Relación forma-función

Definición:

Distinción que se adoita facer habitualmente no ámbito lingüístico para chamar a atención sobre o feito de que non sempre existe unha relación unívoca entre a forma e a función dunha determinada mensaxe. Por exemplo, a función comunicativa expresar suxestións pode actualizarse utilizando varias construcións ou estruturas gramaticais. Exemplo:

Galego

Inglés

Galego

Inglés

Función comuni-cativa

Comunicat-ive function

Xeitos de expresar suxestións

Ways to express suggestions

Suxestións

Suggestions

Suxiro que vaiamos esta noite ao cine.

I suggest that we (should) go to the cinema tonight.

Por que non imos ao cine esta noite?

Why don’t we go to the cinema tonight?

Iremos esta noite ao cine?

Shall we go to the cinema tonight?

Que che parece se imos ao cine esta noite?

What about going to the cinema tonight?

Así mesmo, o proceso contrario tamén é posible; é dicir, unha mesma forma pode chegar a expresar diversas funcións comunicativas. Pensemos, por exemplo, no verbo inglés can (“poder” ou saber”):

Galego

Inglés

Galego

Inglés

Forma

Form

Funcións comunicativas

Com-municative functions

Expresadas con poder

Expressed by can

Verbo poder

Verb can

Permiso. Por ex.: Podo entrar?

Permission, i.e. Can I come in?

Capacidade. Por ex.: Podes brincar moi alto?

Ability, i.e. Can you jump very high?

Posibilidade. Por ex.: Pode chegar tarde.

Possibility, i.e. He may be late.

É importante ter en conta este tipo de relación entre forma e función sobre todo se se traballa con programas organizados en funcións comunicativas. Por outra banda, é igualmente importante que o alumnado sexa consciente deste fenómeno.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Wilkins, D. A. 1976. Notional Syllabuses. Oxford: Oxford University Press.

Willis, J. 1981. Teaching English through English: A Course in Language Classroom and Techniques. Harlow: Longman, 1987.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Relación forma-función
Inglés: 
Form-function relationship
Francés: 
Relation forme-fonction
Alemán: 
Form-Funktion-Beziehung
Italiano: 
Relazione forma-funzione
Portugués: 
Relação forma-função
Ruso: 
Соотношение формы и функции
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/relacion-forma-funcion, con data de acceso 23/04/2024).