Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Multimodalidade e aprendizaxe de linguas

Definición:

A multimodalidade dá conta de como, na comunicación, frecuentemente empregamos distintos “modos” ou medios de significación de forma orquestrada, o que dá lugar a un ensemble (Kress 2010) no que se combinan unha pluralidade de signos. Hai polo menos 5 modos xerais de significar: lingüístico, visual, auditivo, xestual e espacial, cada un dos cales constitúe un sistema semiótico coa súa propia gramática. En realidade, toda comunicación é, en principio, de natureza multimodal. Así, nun libro impreso se combinan a linguaxe escrita con aspectos visuais, tales como tipos de letra, debuxos ou fotografías, e espaciais, tales como o tamaño dos títulos e fotografías, a súa disposición na páxina, as marxes, etc. Do mesmo xeito, nunha conversación, se combinan o modo lingüístico co xestual (cara, mans), o auditivo (entoación, volume) ou o espacial (por exemplo, a distancia entre os interlocutores ou proxemia). Na actualidade, a comunicación en ámbitos cotiáns como son o mundo da publicidade, do ensino, da comunicación profesional ou das relacións sociais ou privadas, sexa a través dos novos medios ou soportes dixitais, sexa a través de medios clásicos como o papel, se caracteriza por unha elevada multimodalidade. A necesidade de incorporar a multimodalidade no ensino de linguas estranxeiras responde, polo menos, a dous obxectivos. En primeiro lugar, o poder contrarrestar o rumbo lingüístico tradicional do ensino de linguas e acomodar o currículo ás necesidades reais dos aprendentes nun mundo dominado pola comunicación multimodal. O que se persegue é o desenvolvemento dunha "competencia comunicativa multimodal", a través de actividades como a composición multimodal (dixital ou non), a elaboración de vídeos ou a participación en xogos multiparticipantes en liña nas que o aprendente manexa distintos medios como a voz, a imaxe, o son e, por suposto, tamén o texto. En segundo lugar, un enfoque multimodal no ensino de linguas, incluído o uso de materiais multimodales (audiolibros, vídeos, videoxogos, etc.) se axusta mellor á forma de producir e comprender significado das novas xeracións de aprendentes, o que aumenta, entre outros, a súa motivación pola aprendizaxe e, ulteriormente, tamén os seus resultados. O enfoque multimodal enfróntase, con todo, a varios tipos de problemas, entre outros, a falta de formación específica do persoal docente ou o rumbo lingüístico de moitas das probas de avaliación de competencia en idiomas estranxeiros que levan a cabo na actualidade.

Bibliografía: 

Block, D. 2014. "Moving beyond lingualism: multilingual embodiment and multimodality in SLA", in May, S. (ed.). The Multilingual Turn: Implications for SLA, TESOL, and Bilingual Education. New York & London: Routledge, pp. 54-77.

Dressman, M. 2020. "Multimodality and language learning", in Dressman, M. & Sadler, R. W. (eds.). The Handbook of Informal Language Learning. Chichester: Wiley and Sons, pp. 39-56.

Farías, M.; Obilinovic, K. & Orrego, R. 2010. "Modelos de aprendizaje multimodal y enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras". Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació 1/2: 55-74.

Hafner, C. A. 2014. "Embedding digital literacies in English language teaching: Students' digital video projects as multimodal ensembles". TESOL Quarterly 48/4: 655-685.

Kress, G. 2003. Literacy in the New Media Age. London/New York: Routledge.

Kress, G. 2010. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London, England: Routledge.

Lotherington, H. & Jenson, J. 2011. "Teaching multimodal and digital literacy in L2 settings: New literacies, new basics, new pedagogies". Annual review of Applied Linguistics 31: 226-246.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Multimodalidad y aprendizaje de lenguas
Inglés: 
Multimodality and language learning
Ruso: 
Мультимодальность и изучение языков
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/multimodalidade-aprendizaxe-linguas, con data de acceso 19/05/2024).