Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Significado asociativo

Definición:

Tamén significado connotativo.

O significado asociativo dunha palabra é o total dos significados que alguén lle atribúe cando a escoita. Polo tanto, inclúe a totalidade do que esa palabra suxire ou implica para un determinado falante. Neste sentido oponse ao significado denotativo, que fai referencia estrictamente ao significado léxico conceptual dunha palabra, xa que o significado asociativo abrangue os diferentes trazos semánticos, emocionais e de carácter valorativo, así como os matices estilísticos que o individuo atribúe ao devandito termo.

O significado asociativo dun elemento léxico pode abarcar áreas de diferente extensión dentro do corpus léxico dun individuo, é dicir, pode chegar a ser bastante extenso, poñendo esa palabra en relación con outras coas que, aparentemente ou por razóns de pertenza a un campo semántico diferente, non tería por que estar relacionada. O significado asociativo estúdase en lingüística e en psicolingüística.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Deere, J. 1965. The Structure of Associations in Language and Thought. Baltimore: The John Hopkins Press.

Lyons, J. 1981b. Language, Meaning and Context. London: Fontana.

Mwihachi, A. 2004. Meaning as use: a functional use of semantics and pragmatics. Swahili Forum 11:127-139

Putnam, H. 1984. El significado de significado. México: Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Filosóficas.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Significado asociativo
Inglés: 
Associative meaning
Francés: 
Sens associatif
Alemán: 
Assoziative Bedeutung
Italiano: 
Significato associativo
Portugués: 
Significado associativo
Ruso: 
Ассоциативное значение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/significado-asociativo, con data de acceso 22/05/2024).