Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Retroproxector

Definición:

Aparello que se utiliza para proxectar transparencias con debuxos ou textos. As transparencias colócanse enriba dunha placa de cristal horizontal a través da cal se proxecta unha luz. No ensino de linguas o retroproxector ofrece as seguintes vantaxes:

 1. pódese preparar o material anticipadamente, aínda que tamén é posible escribir sobre as transparencias durante a clase;
 2. é posible voltar utilizar as transparencias en sesións posteriores;
 3. o docente pode confeccionar un arquivo de transparencias de uso frecuente que expliquen de forma clara puntos interesantes de gramática, vocabulario ou pronuncia;
 4. pódese mostrar a información impresa na transparencia de xeito gradual co fin de que o alumno estea unicamente concentrado naquilo que o profesor desexa ensinar ou explicar en cada momento;
 5. pódense utilizar varias transparencias ao mesmo tempo, unha encima da outra para explicacións detalladas ou que sigan unha serie ou secuencia;
 6. o profesor pode estar situado fronte á clase sen ter que darlle as costas, tal como ocorre cando escribe na pizarra; e, para rematar,
 7. é unha axuda visual que pode ofrecer unha dinámica interesante e variada á clase a través da explotación didáctica de follas e láminas superpostas.

Para que o uso do retroproxector sexa efectivo, é conveniente ter en conta os seguintes principios xerais:

 1. non é conveniente presentar demasiada información nunha transparencia;
 2. é aconsellable escribir cun tamaño de letra o suficientemente grande e claro;
 3. é importante enfocar ben; e, para rematar,
 4. non é recomendable apoiarse exclusivamente nas transparencias como único instrumento didáctico, pois resultaría aburrido e pouco motivador para o alumno.

Nos últimos anos, as presentacións co retroproxector veñen sendo substituídas por outras en computador con programas como Power Point.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Lewis, M. & Hill, J. 1993. Source Book for Teaching English as a Foreign Language. Oxford: Heinemann.

Marinho, R. 2010. From the Overhead Projector to the Digital Classroom. Saarbrücken: VDM Verlag

Stanton, N. 1996. Mastering Communication. Basingtoke; London: Macmillan.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Retroproyector
Inglés: 
Overhead projector
Francés: 
Rétroprojecteur
Alemán: 
Overheadprojektor/ Tageslichtprojektor
Italiano: 
Lavagna luminosa
Portugués: 
Retroprojetor
Ruso: 
Диапроектор
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/retroproxector, con data de acceso 24/05/2024).