Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Portfolio Europeo das Linguas

Definición:

Iniciativa impulsada polo Consello de Europa para favorecer a transparencia na acreditación de niveis de competencia lingüística e fomentar a reflexión sobre a importancia do desenvolvemento persoal da aprendizaxe de linguas ao longo de toda a vida. O Portfolio é un documento que consta de tres seccións:

  1. o pasaporte de linguas, que reflicte o nivel de coñecementos obtido polo alumno ou aprendiz nunha ou varias linguas estranxeiras, as cualificacións acadadas, as experiencias interculturais vividas, así como a avaliación, realizada tanto por parte do profesor como polo propio usuario do Portfolio;
  2. a biografía lingüística, que resume as experiencias do alumno ou aprendiz na lingua ou linguas obxecto de estudo, así como as súas prioridades de aprendizaxe;
  3. o dossier, que consiste nunha selección de materiais e certificacións que xustifiquen documentalmente os logros obtidos, xa mencionados no Pasaporte e a Biografía, mediante títulos, diplomas ou traballos realizados polo alumno.

O Portfolio trata, en definitiva, de implicar ao individuo na planificación e avaliación do seu propio proceso de aprendizaxe ao mesmo tempo que incentiva o plurilinguismo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)
Inglés: 
European Language Portfolio (ELP)
Francés: 
Portfolio Européen des Langues (PEL)
Alemán: 
Europäisches Sprachenportfolio (ESP)
Italiano: 
Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)
Polaco: 
Europejskie Portfolio Językowe (EPJ)
Portugués: 
Portefólio Europeu de Línguas (PEL)
Ruso: 
Европейское языковое портфолио
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/portfolio-europeo-linguas, con data de acceso 13/07/2024).