Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Formación continua

Definición:

A idea principal que subxace á formación continua baséase no principio de que a aprendizaxe en termos xerais non se limita a unha instrución formal nas escolas, os colexios ou a universidade, senón que é, en realidade, un proceso que pode durar toda a vida dunha persoa. Xeralmente, baixo o ámbito da formación continua inclúense a educación de adultos, o ensino a distancia, as actividades de extensión cultural, o ensino a través de diversos medios de comunicación como a radio e a televisión, as novas tecnoloxías, etc. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Jarvis, P. 1990. An International Dictionary of Adult and Continuing Education. London; New York: Routledge and Kegan Paul.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Formación continua
Inglés: 
Continuing education
Francés: 
Formation continue
Alemán: 
Fort- und Weiterbildung
Italiano: 
Istruzione continua
Polaco: 
Edukacja ciągła
Portugués: 
Formação contínua
Ruso: 
Непрерывное образование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/formacion-continua, con data de acceso 13/07/2024).