Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Fluidez

Definición:

Grao de soltura que demostra o alumno na produción oral de estruturas lingüísticas con fins comunicativos. A soltura adoita traducirse en termos de rapidez ou velocidade da fala en combinación coa capacidade de produción lingüística dentro de certos parámetros de corrección ou exactitude. Aínda que está directamente conectada coa expresión oral, algúns especialistas tamén falan de fluidez no caso da expresión escrita

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hammerly, H. 1991. Fluency and Accuracy. Clevedon: Multilingual Matters.

Leeson, R. 1975. Fluency and Language Teaching. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Fluidez
Inglés: 
Fluency
Francés: 
Fluidité
Alemán: 
Flüssigkeit
Italiano: 
Competenza nell'uso corrente
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/fluidez, con data de acceso 27/05/2024).