Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Multicompetencia

Definición:

Marco de referencia lingüístico proposto por Cook (1991) que se refire ao sistema total dunha mente ou unha comunidade que usa máis dunha lingua (Cook 2016, p.3). Desta maneira, unha persoa que coñece máis dunha lingua é diferente a un falante nativo, un bilingüe non é a suma de dous monolingües, polo que non resulta lóxico comparar aos usuarios dunha segunda lingua con falantes nativos. Doutra banda, este marco distingue entre usuarios e aprendentes dunha segunda lingua. Os primeiros coñecen e usan unha segunda lingua, mentres que os aprendices apréndena nun contexto formal. Con todo, ambos poden coexistir, un aprendente inglés de español como segunda lingua en España pode selo en clase e ao saír de clase convértese en usuario de español como segunda lingua.

Os usuarios dunha segunda lingua difiren dos falantes monolingües nunha serie de características. Entre elas podemos destacar as seguintes: o coñecemento da segunda lingua dun usuario multicompetente é distinto ao dun monolingüe, por exemplo, a pronuncia de ambos é diferente, nun estudo sobre a adquisición da pronuncia os usuarios de coreano e inglés cambiaron a súa pronuncia despois de tan só seis semanas de instrución (Chang 2012). Tamén afecta a outros aspectos como o léxico, a sintaxe ou a pragmática. O coñecemento da primeira lingua dun usuario da segunda lingua tamén é diferente e pode utilizar aspectos como a alternancia de códigos. Ademais, a mente dun usuario multilingüe difire da dun monolingüe, por exemplo, falantes de xaponés que son usuarios de inglés como segunda lingua, despois de levar un tempo vivindo no Reino Unido, mostran preferencia por clasificar os obxectos por material, en lugar de pola súa forma, como ocorre na súa primeira lingua (Cook et al. 2006). Por último, os falantes multicompetentes e os monolingües difiren na estrutura física do cerebro. A modo de exemplo, nun experimento no que os suxeitos aprenderon palabras novas para as cores durante tres días, estes mostraron cambios físicos no seu cerebro (Kwok et al. 2011). A diferenza doutras correntes, como a interlingua, a multicompetencia comprende o sistema total de todas as linguas (L1, L2, L3) na mente do aprendente.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chang, C. B. 2012. "Rapid and multifaceted effects of second‐language learning onfirst language speech production". Journal of Phonetics 40: 249-268.

Cook, V. J. (ed.) 2002. Portraits of the L2 user. Clevedon: Multilingual Matters.

Cook, V. J. 1991. "The poverty‐of‐the‐stimulus argument and multi‐competence". Second Language Research 7/2: 103-117.

Cook, V. J. 1999. "Going beyond the native speaker in language teaching". TESOL Quarterly 33/2: 185-209.

Cook, V. J. 2015. "Discussing the language and thought of motion in second language speakers". The Modern Language Journal 99/Suppl.: 154-164.

Cook, V. J. 2016. "Premises of multi‐competence", in Cook, V. J. & Wei, L. (eds.). The Cambridge handbook of linguistic multi‐competence. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-25.

Cook, V. J.; Bassetti, B.; Kasai, C.; Sasaki, M. & Takahashi, J. A. 2006. "Do bilinguals have different concepts? The case of shape and material in Japanese L2 users of English". International Journal of Bilingualism 2:137-152.

Kwok, V.; Niu, Z.; Kay, P.; Zhou, K.; Jin, Z.; So, K.‐F. & Tan, L.‐H. 2011. "Learning new color names produces rapid increase in gray matter in the intact adult human cortex". PNAS 108/16: 6686-6688.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Multicompetencia
Inglés: 
Multicompetence
Francés: 
Multicompétence
Alemán: 
Multikompetenz
Italiano: 
Multicompetenza
Portugués: 
Multicompetência
Ruso: 
Мультикомпетенция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/multicompetencia-0, con data de acceso 13/06/2024).