Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

ELE

Definición:

En ocasións tamén E/LE. Acrónimo en español e galego de “Español como lingua estranxeira”.

Véxase apéndice II.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Instituto Cervantes. 1994. La enseñanza del español como lengua extranjera. Plan curricular del Instituto Cervantes. Alcalá de Henares: Instituto Cervantes.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
ELE (Español como Lengua Extranjera)
Inglés: 
SFL (Spanish as a Foreign Language)
Ruso: 
Испанский как иностранный язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ele, con data de acceso 17/04/2024).