Apéndice II. Español

1. Asociacións de profesores de español como lingua estranxeira. Outras entidades.

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado.

 • Instituto Cervantes – Formación de profesores de español como lengua extranjera
  http://www.cervantes.es

 • Universidad Antonio de Nebrija. Máster en ensino do español como lingua estranxeira
  http://www.nebrija.com/
 • Universidad de Granada: Centro de Lenguas Modernas / Centro de Formación Contínua
  http://www.ugr.es/~clm/
 • Universidad de Salamanca – Máster universitario. La enseñanza de español como lengua extranjera
 • http://corintio.usal.es/
 • Universidad de Valladolid – Máster en la enseñanza de español como lengua extranjera
  http://www.uva.es

3. Revistas electrónicas, foros de debate en liña e listas de distribución sobre ensino do español como lingua estranxeira.

4. Aprendizaxe do español (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de español.