Apéndice II. Español

1. Asociacións de profesores de español como lingua estranxeira. Outras entidades.

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado.

3. Revistas electrónicas, foros de debate en liña e listas de distribución sobre ensino do español como lingua estranxeira.

4. Aprendizaxe do español (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de español.