Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Adecuación explicativa

Definición:

Termo que designa un dos conceptos fundamentais para o estudo da adquisición dunha segunda lingua. Desde o punto de vista dos especialistas en gramática xenerativa, os estudos de adquisición deben contar cunha base teórica apropiada. De acordo con esta aproximación, a teoría da gramática universal sería así a máis axeitada, xa que posúe adecuación explicativa e descritiva. A adecuación explicativa conséguese expoñendo o paso do estado inicial ao de estabilidade da lingua, mentres que a descritiva se limita a expoñer o estado de estabilidade. Este nivel de adecuación é o terceiro e último dos niveis de adecuación introducidos por Chomsky para gramáticas e teorías lingüísticas, e obtense cando unha gramática pode reproducir as relacións internas profundas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chomsky, N. 1961. “Some Methodological Remarks on Generative Grammar”. Word 17: 219-239.

Chomsky, N. 1964a. “Current Issues in Linguistic Theory”, in Fodor, J. A. & Katz, J. J. (eds.). The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, pp. 50-118.

Chomsky, N. 1964b. "The Logical Basis of Linguistic Theory", in Proceedings of the 9th International Congress of Linguists. London, The Hague, Paris: Mouton, pp. 914-1008.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Cook, V. J. 1988. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction. Oxford: Blackwell.

Lewandowski, T. 2000. Diccionario de lingüística. Madrid: Cátedra.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Adecuación explicativa
Inglés: 
Explanatory adequacy
Francés: 
Adéquation explicative
Alemán: 
Erklärungsadäquatheit
Italiano: 
Adeguatezza esplicativa
Polaco: 
Adekwatność objaśnieniowa
Portugués: 
Adequação explicativa
Ruso: 
Объяснительная адекватность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/adecuacion-explicativa, con data de acceso 15/04/2024).