Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Palabras homófonas

Definición:

Trátase dun tipo especial de palabras homónimas. As palabras homófonas comparten a mesma pronunciación pero teñen diferente forma de escribir e significado. Por exemplo, sell (vender) e cell (célula).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Palabras homófonas
Inglés: 
Homophones
Ruso: 
Омофоны
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/palabras-homofonas, con data de acceso 13/07/2024).