Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Palabras homógrafas

Definición:

Trátase dun tipo especial de palabras homónimas. As palabras homógrafas escríbense de forma idéntica pero teñen diferentes significados e poden ou non ter a mesma pronunciación. Por exemplo, bear (oso) e bear (transportar, levar), con idéntica pronunciación; tear (lágrima) e tear (rachar), que se pronuncian de forma diferente.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Palabras homógrafas
Inglés: 
Homographs
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/palabras-homografas, con data de acceso 22/05/2024).