Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Palabras homónimas

Definición:

Palabras que se pronuncian igual, se escriben de forma igual ou diferente, e teñen significados e orixes diferentes. Por exemplo, fair (feira) e fair (xusto, razonable); pair (parella) e pear (pera). Dentro da homonimia podemos distinguir entre palabras homógrafas e palabras homófonas.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Palabras homónimas
Inglés: 
Homonyms
Ruso: 
Омонимы
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/palabras-homonimas, con data de acceso 22/05/2024).