Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

AICLE

Definición:

Abreviatura galega e española que representa “Aprendizaxe integrada de coñecementos curriculares e lingua estranxeira”. ⇒ ensino de linguas estranxeiras baseado en contidos.

Entradas relacionadas: 
Correspondencia noutros idiomas
Español: 
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)
Inglés: 
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Francés: 
EMILE (Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère)
Alemán: 
CLIL (Bilingualer Sachfachunterricht)
Italiano: 
CLIL (Apprendimento integrato di lingua e contenuto)
Portugués: 
AICL (Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/aicle, con data de acceso 24/05/2024).