Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pedagoxía

Definición:

Ciencia da educación. Modo propio dunha cultura de organizar o ensino e a aprendizaxe formal en institucións como a escola. O logro da capacidade para ler e escribir, así como a habilidade de expresarse oralmente e por escrito na lingua materna son dous obxectivos principais da Pedagoxía. Algúns especialistas establecen unha distinción entre Ciencias da Educación e Pedagoxía. Considérase que a primeira ten unha actitude especulativa mentres que na segunda prima a actitude práctica. Normalmente distínguense tres ramas da Pedagoxía: a Pedagoxía familiar, que estuda a educación na contorna da familia; a Pedagoxía escolar ou institucional, que se centra na educación impartida en institucións escolares de calquera nivel e tipo; e a Pedagoxía ambiental ou social, que contempla a educación desde o punto de vista do ambiente social, o cal actúa como condicionante ou factor de influencia.

Bibliografía: 

Mialaret, G. 1966. Introducción a la Pedagogía. Barcelona: Planeta, 1979.

Spolsky, B. (ed.). 1999. Concise Encyclopedia of Educational Linguistics. Oxford: Elsevier.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pedagogía
Inglés: 
Pedagogy
Francés: 
Pédagogie
Alemán: 
Pädagogik
Italiano: 
Pedagogia
Polaco: 
Pedagogika
Portugués: 
Pedagogia
Ruso: 
Педагогика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pedagoxia, con data de acceso 24/05/2024).