Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Alemán / Español / Francés / Galego/ Inglés / Italiano profesional

Definición:

Alemán / Español / Francés / Galego/ Inglés / Italiano que se ensina para ser utilizado nun traballo ou ocupación específica. ⇒ segunda lingua para fins profesionais.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Evans, H. & Skelding, H. 1994. Vocational English for Speakers of Other Languages TESOL: Literary Skills for Carers. Coventry: Community Education Service.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Alemán / Español / Francés / Gallego/ Inglés / Italiano profesional
Inglés: 
Vocational German / Spanish/ French/ Galician / English / Italian
Francés: 
Allemand / espagnol / français / galicien / anglais/ italien professionnel
Alemán: 
Deutsch / Spanisch/ Französisch / Galicisch/ Englisch / Italienisch für den Beruf
Italiano: 
Tedesco / spagnolo / francese / galiziano / inglese/ Italiano professionale
Portugués: 
Alemão / Espanhol / Francês / Galego / Inglês / Italiano profissional
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/aleman-espanol-frances-galego-ingles-italiano-profesional, con data de acceso 22/05/2024).