Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

ALA

Definición:

Son as siglas en inglés da Asociación para a conciencia lingüística (Association for Language Awareness). A asociación organiza e apoia iniciativas que teñen por obxecto promover a conciencia lingüística, particularmente, a investigación ou a celebración de congresos e outras reunións científicas sobre o ensino e a aprendizaxe de linguas. A este respecto, a propia asociación organiza un congreso con carácter bianual e publica unha revista especializada (Language Awareness)  nos temas relacionados coa súa misión.

Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ala, con data de acceso 20/06/2021).