Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Acto ilocutivo

Definición:

Acción realizada por un falante ao emitir un enunciado cunha intención ou función determinada. Prometer, rogar, afirmar, dar unha orde, etc., son exemplos de actos ilocutivos. A intención comunicativa dun enunciado é o que constitúe a súa forza ilocutiva, isto é, o efecto buscado polo falante co seu acto de fala.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Austin, J. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Escandell, M. V. 1996. Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.

Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. 1969. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Acto ilocutivo
Inglés: 
Illocutionary act
Francés: 
Acte illocutoire
Alemán: 
Illokutionärer Akt
Italiano: 
Atto ilocutivo
Polaco: 
Akt ilokucyjny
Portugués: 
Ato ilocutório
Ruso: 
Иллокутивный акт
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/acto-ilocutivo, con data de acceso 14/06/2024).