Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Patoloxía da linguaxe

Definición:

Tamén patoloxía da fala e lingüística clínica. En Estados Unidos e Canadá téndese a utilizar o termo speech pathology, é dicir, terapia da fala”.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Crystal, D. & Varley, R. 1998. Introduction to Language Pathology. London: Whurr Publishers Ltd. 4th edition.

Peña Casanova, J. 1988. Manual de logopedia. Barcelona: Masson.

Simon, Ch. 1985. Communication Skills and Classroom Success. Therapy Methodologies for Language-Learning Disabled Students. London: Taylor & Francis.

Wallach, G. P. & Butler, K. (eds.) 1984. Language Learning Disabilities in School Age Children. Baltimore; London: Williams and Wilkins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Patología del lenguaje
Inglés: 
Speech pathology
Francés: 
Pathologie du langage
Alemán: 
Sprachpathologie
Italiano: 
Patologia del linguaggio
Polaco: 
Patologia mowy
Portugués: 
Patologia da fala
Ruso: 
Патология речи
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/patoloxia-linguaxe, con data de acceso 23/04/2024).