Apéndice VI. Italiano

1. Asociacións de profesores de italiano como lingua estranxeira. Outras entidades.

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado.

3. Revistas electrónicas, foros de debate e listas de distribución sobre ensino do italiano.

4. Aprendizaxe do italiano (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de italiano.